پاکت جاروبرقی لوکر
looker

Industrial Production Group

شرکت لوکـر در سال 1395 در شهر اصفهـان با هدف حضور موثر در تولید انواع پاکت هپافیلتـر جاروبرقی در کشورتاسیس گردید. در آغاز،
تمرکز این شرکت بر تولید نسل جدید پاکتهای جارو برقی بود که به طور مستمر نسبت به افزایش تعداد محصولات خود و بالا بردن سطح
کیفیت تولیدات اقدام گردید. این شرکت با بهـره بردن از نیروهای خبره در تولید و فروش و سیاست گذاری پویا تلاش نموده با شناسایی
نیازهای داخل کشور و تکنولوژی روز دنیا، مسیر توسعه شرکت را فراهم نماید.

 

Looker company was founded in Isfahan, a city in Iran, in 1395. The purpose of the company is to manufacture different
types of Hepa filter bags of vacuum cleaner in Iran. The focus of the company is to produce the new generation of
vacuum cleaner bags and to increase the quality and quantity of the products. The company has developed considerably
by deploying high-level, experienced experts and dynamic policies in production and sale. The company has used local
laborers and updated technology to find their way through development and progress.